Anna Franková – odkaz dejín dnešku

Tento vzdelávací projekt je realizovaný formou putovnej výstavy po stredných školách. Momentálne sa výstava nachádza v Púchove. Školy sa môžu priebežne zapojiť na adrese nms@nadaciams.sk na výstavu na budúci rok. V septembri sa chystá nová verzia a nová grafika.

Hlavným námetom výstavy je životný príbeh mladej židovky Anny Frankovej počas druhej svetovej vojny.  Svoje myšlienky a pocity si v úkryte zapisovala do denníka, ktorý sa po jej smrti stal svetoznámym. Výstava sa zaoberá nielen problematikou obdobia druhej svetovej vojny a historickou faktografiou, ale aj otázkou diskriminácie v minulosti i súčasnosti na základe rôznorodých kritérií – rasových, náboženských, etnických a podobne. Jej osobitosťou je sprostredkovanie dejín z pohľadu jednotlivca – dievčaťa, ktoré bolo v rovnakom veku, ako je cieľová skupina výstavy (študenti). Zároveň ponúka veľký priestor na diskusiu a zamyslenie sa nad hodnotou ľudských práv, tolerancie, demokracie a humanizmu.