Obhajoba práv Rómov na bývanie

Tréningový manuál o vzťahu medzinárodného práva a práva na adekvátne bývanie


Autor: kolektív autorov

Vydavateľstvo: Centre on Housing Rights and Eviction (COHRE), European Roma Rights Center (ERRC) a Nadácia Milana Šimečku (NMŠ)

Rok vydania: 2004

Jazyk: slovenčina/ angličtina


Tento manuál má slúžiť na vzdelávanie v oblasti ľudsko-právneho povedomia, vďaka ktorému by mali povzbudenie a schopnosť uskutočniť spoločenskú zmenu.

Tento manuál vyšiel ja v anglickej verzii.


Publikácia na stiahnutie:

Slovenská verzia

http://nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/Obhajoba_pr__v_R__mov.pdf

Anglicka verzia

http://nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/Roma_Housing_Rights_ENG.pdf