KAJ DŽAS KOMUNITNÁ PRÁCA?

Správa z projektu Evaluácia stavu a možností rozvoja komunitnej práce v rómskych osadách.


Editorka: Eva Riečanská

Autor: Kolektív autorov

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku

Rok vydania: 2012

Jazyk: slovenčina


Publikácia predstavuje správu z projektu Evaluácia stavu a možností rozvoja komunitnej práce v rómskych osadách, ktorého cieľom bolo realizovať a tak získať obraz o stave a rozsahu práce rómskych komunitných centier v súčasnosti a zmapovať predstavy o možnostiach ich ďalšieho rozvoja v tejto oblasti.


Publikácia na stiahnutie:
http://nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/Publikacie/NMS_evaluacia_KP_FINAL_2.pdf