Forced Evictions in Slovakia - 2006 (Executive Summary) – ENG


Autor: kolektív autorov

Vydavateľstvo: Centre on Housing Rights and Eviction (COHRE), European Roma Rights Center (ERRC) a Nadácia Milana Šimečku (NMŠ)

Rok vydania: 2006

Jazyk: angličtina


Kniha sa snaží priniesť návrhy ako situáciu s narastajúcou vlnou nútených vysťahovaní Rómov na Slovensku zlepšiť. Správa rovnako obsahuje prípadové štúdie nútených vysťahovaní počas roka 2006 na Slovensku, ktoré boli vykonávané aj na legálne usídlených občanoch.


Publikácia na stiahnutie:

http://nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/Evictions_ENG_-_Web_version_22_Jan.pdf