Evaluácia programu obecných nájomných  bytov v rómskych osídleniach


Autor:  Marek F. Hojsík

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku

Rok vydania: 2008

Jazyk: slovenčina


Správa z výskumného projektu Evaluácia programu obecných nájomných bytov v rómskych osídleniach, ktorého cieľom bolo na jednej strane získať bližšie a bezprostredné  informácie o bývaní Rómov v novopostavených bytoch financovaných z prostriedkov štátu a na druhej strane zámerom konfrontovať zistenia z terénu s teoretickým nastavením systému štátnej podpory.


Publikácia na stiahnutie:

http://nadaciamilanasimecku.sk/fileadmin/user_upload/dokumenty/Ine/Evalu__cia_FINAL.pdf