Multi-kulti na školách

Metodická príručka multikultúrnej výchovy

 


Editorka: Katarína Šoltésová

Autor:  Kolektív autorov

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku

Rok vydania: 2009

Jazyk: slovenčina


Okrem množstva faktografických údajov kapitoly tejto metodickej príručky predstavujú rôznorodé vyučovacie metódy (rovesnícke vzdelávanie, textovú analýzu, dramatickú výchovu, metódy kritického myslenia, čítania s porozumením a pod.).


Publikácia na stiahnutie:

http://nadaciamilanasimecku.sk/index.php?id=95