Časy nových menšín

V období rokov 2009-2010 realizovala nadácia projekt Časy nových menšín. Obsahom projektu boli tri hlavné aktivity – budovanie sietí, voľnočasové komunitné aktivity a festival Týždeň nových menšín.

V rámci budovania sietí bolo snahou nadviazať a udržiavať kontakty s rôznymi menšinovými komunitami. Okrem dvoch seminárov sa konala aj konferencia na tému postavenia a potrieb nových menšín na Slovensku. V rámci voľnočasových aktivít sa konal komunitný tábor v Rohovciach, ktorý sa sústredil na malé komunitné skupinové aktivity.

Festival Týždeň nových menšín sa konal tou dobou už štvrtý a piaty raz. Ide o mnohožánrový festival, počas ktorého sme pripravili mnoho podujatí, od koncertov a tanečných predstavení, cez divadelné vystúpenia a filmové projekcie až po diskusie a rôzne neformálne stretnutia. Naším cieľom bolo, aby sa v najbližších rokoch festival stal spoločným produktom mnohých subjektov (rôznych menšinových komunít, študentov, nadšencov), čo sa nám podarilo.