Rómske pracovné útvary: Opomínaný aspekt druhej svetovej vojny

V roku 2006 sme realizovali projekt Rómske pracovné útvary: Opomínaný aspekt druhej svetovej vojny. Jeho cieľom bolo zachytiť životné príbehy Rómov a Rómok, ktorí boli deportovaní do koncentračných alebo pracovných táborov počas druhej svetovej vojny. Výsledkom projektu bolo tiež vydanie interdisciplinárnej slovensko-rómskej čítanky o rómskom holokauste na Slovensku.