Osudy tých, čo prežili holokaust

Nadácia Milana Šimečku disponuje unikátnym archívom vyše 200 videosvedectiev ľudí, ktorí prežili holokaust. Rozhovory vznikli najmä v rokoch 1995 až 1997 v spolupráci s Univerzitou v Yale (USA).

Keďže svedectvá boli zaznamenané na VHS nosičoch, ktoré postupom času strácali na kvalite, rozhodli sme sa pristúpiť k procesu digitalizácie celého archívu.

Súčasťou rozsiahlej revízie archívu bolo aj porovnanie textových prepisov svedectiev s ich zvukovo-obrazovým záznamom a prípadné korekcie v textoch; spracovanie databáz (spísanie anotácií, kľúčových slov) a biografických údajov do takej podoby, aby bolo uľahčené vyhľadávanie vo svedectvách na základe rôznych kritérií. Z  videosvedectiev sme tiež pripravili DVD.