Individual Activities of Civil Servants of the Slovak Republic (1939-1945) In Attempts to Counter the "Solution to the Jewish Question."

Cieľom projektu bola primárne realizácia archívneho výskumu pomoci štátnych úradníkov židovským obyvateľom pred deportáciami v období Slovenského štátu. Uskutočnili sme tiež seminár - konferenciu, na ktorej boli prezentované výsledky. Výstupy aktivít sme zároveň publikovali.