Holokaust – Pamäť a vzdelávanie

Hlavným cieľom projektu bolo sprostredkovať širokej verejnosti odkaz holokaustu. Zámerom bolo zvýšenie povedomia a prehĺbenie poznatkov mladých ľudí a verejnosti o holokauste a antisemitizme, a to prostredníctvom putovných výstav Anna Franková – odkaz dejín dnešku na troch stredných školách. Kľúčovými aspektmi projektu boli realizácia koncepcie rovesníckeho vzdelávania (peer education), rozvoj kritického myslenia zameraného na tému diskriminácie, predsudkov, rasizmu a porušovania ľudských práv. Jeho súčasťou bolo zároveňj vydanie publikácie Nacizmus, holokaust, slovenský štát od renomovaného historika E. Nižňanského.