Štipendijný program Gisely Fleischmannovej: 60 rokov po …

Program bol určený na podporu výskumu, pripomínania a vzdelávania verejnosti o fenoméne holokaustu a zabezpečenie jeho reflektovania z hľadiska súčasnosti aj budúcnosti. Naším cieľom bolo podporiť interdisciplinárne prístupy a alternatívne metódy skúmania. Poskytovanie štipendií bolo otvorené pre študentov a študentky z rôznych odborov. Štipendijný program nesie meno významnej osobnosti angažujúcej sa pri záchrane európskych Židov v čase holokaustu. V rámci tohto štipendijného programu bolo podporených mnoho zaujímavých projektov.