Pamäť ako nástroj výchovy k postojom

Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu pamäťového vzdelávania v slovenských školách a tým prispieť k predchádzaniu rôznych foriem xenofóbie, antisemitizmu, diskriminácie a ostatným prejavom intolerancie. V projekte sa zameriavame na intenzívnu, systematickú a participatívnu spoluprácu so školami zacielenú predovšetkým na pamäťové vzdelávanie. Aktivitami projektu chceme prispieť k zlepšeniu kvality výchovy a vzdelávania detí a mládeže a vzdelávania pedagógov a pedagogičiek v oblasti ľudských práv a slobôd. Ďalšími z aktivít je tvorba metodických materiálov ako aj zaobstaranie existujúcich materiálov na tému pamäťového vzdelávania.

Projekt sa pilotne realizuje na troch slovenských stredných školách v školskom roku 2017/2018. 

V prípade záujmu o bližšie informácie, nás kontaktujte na kristina@nadaciams.sk.

 

Projekt Pamäť ako nástroj výchovy k postojom podporilo Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Nadácia Milana Šimečku.   

Ministerstvo Spravodlivosti SR