Anna Franková- odkaz dejín dnešku

Vzdelávací projekt Anna Franková – odkaz dejín dnešku je určený pre stredné školy. Realizujeme ho formou putovnej výstavy, ktorá si približne každý mesiac nájde miesto vo vybranej strednej škole. Študenti, ktorí sú prostredníctvom nadácie vyškolení ako sprievodcovia výstavy, poskytujú sprievodcovské služby pre svojich spolužiakov, čím realizujú tzv. rovesnícke vzdelávanie. Výstavou návštevníkom predstavujeme život Anny Frankovej, židovského dievčaťa, ktoré si počas ukrývania pred prenasledovaním Židov v Amsterdame (1942-1944) písalo denník. Vo výstave sú zahrnuté témy holokaustu, druhej svetovej vojny, antisemitizmu, ale aj rasizmu, diskriminácie a porušovaniu ľudských práv.

V prípade záujmu o výstavu nás môžete kontaktovať na kristina@nadaciams.sk.

 

Realizáciu výstavy v školskom roku 2017/2018 finančne podporili:

Bratislavský samosprávny kraj

Ministerstvo spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na presadzovanie, podporu a ochranu ľudských práv a slobôd a na predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná Nadácia Milana Šimečku.   

The Conference on Jewish Material Claims Against Germany (Claims Conference)

Bratislavský samosprávny kraj

Ministerstvo spravodlivosti SRThe Conference on Jewish Material Claims Against Germany