Rómovia vo verejných politikách 2015

Odpočet tretieho roku vlády

Od roku 1992 si svet pripomína 17. október ako Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Na Slovensku, zdá sa, nevenujeme tejto naliehavej téme náležitú pozornosť – či už vo verejných diskusiách, médiách alebo sociálnych politikách. Preto sme sa práve pri tejto príležitosti rozhodli publikovať viacero výstupov nášho projektu Ako na chudobu? a prispieť tak k väčšej medializácii tém sociálnej núdze, solidarity a súdržnej spoločnosti. Jeden z nich je aj publikácia Rómovia vo verejných politikách, ktorú práve držíte v rukách. Náš „tieňový“ odpočet už tretí rok sleduje kroky druhej vlády Roberta Fica v oblasti integrácie Rómov a Rómok do spoločnosti, tentokrát za obdobie od júla 2014 do júna 2015, snažiac sa zhodnotiť ich prínos.
Okrem iného v ňom nájdete anketu, v ktorej odborníci zaoberajúci sa rómskou problematikou ohodnotili Ficov kabinet na 3 mínus. Prijemné čítanie.