Rómovia vo verejných politikách 2014

Odpočet druhého roku vlády

V októbri 2014 sme vydali už v poradí druhý odpočet vlády SR s názvom Rómovia vo verejných politikách. Nájdete tu prehľad kľúčových udalostí z minulého roku, anketu s hodnotením vládnych opatrení v oblastiach zameraných na Rómov a Rómky, rozhovor so splnomocnencom pre rómske komunity Pertom Pollákom, ale aj mnohé zaujímavé názorové články od odborníkov, ktorí k témam majú čo povedať. Odpočet si môžete prečítať tu: