Breaking Down Barriers


Projekt v spolupráci s Národným demokratickým inštitútom sa zameriava na rómskych grassroot aktivistov v desiatich lokalitách. Počas projektového obdobia sa účastníci stretávajú na tréningoch na rôzne témy. Pracujú na vlastných projektoch vo svojich obciach. Medzinárodný deň Rómov 8. apríl tak skupina zo Sveržova oslávila veľkolepo na samozorganizovanom podujatí.