in – Almanach o chudobe

Nadácia Milana Šimečku vydala Almanach o chudobe 2015. Nájdete v ňom sériu prevzatých či autorských článkov, rozhovorov, analýz, reflexií, názorových článkov a mnoho iných. Táto multižánrová publikácia je doplnená zaujímavými odkazmi či fotografiami. Informuje, dáva otázky, ale aj nabáda k reflexii.