Ako na chudobu?

Príprava Auditu inklúzie

V projekte Ako na chudobu? sme zahájili ďalšiu zo zaujímavých aktív. S expertnou skupinou pracujeme na príprave Auditu inklúzie. Ide o pilotnú fázu prípravy nástroja, ktorý pomôže obciam zhodnotiť úroveň ich inklúzie. Okrem samotného hodnotenia by mal však obciam slúžiť najmä ako motivačný nástroj k rozvoju v tejto oblasti.