Čo neviete o chudobe


Viete, koľko ľudí na Slovensku je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením? A koľkí z nás si nemôžu dovoliť primerané bývanie? Alebo do akej miery závisí úspech aj vašich detí v škole od rodinného prostredia? Či do akej miery si hradíme výdavky na zdravotnú starostlivosť sami? A čo myslíte, koľko ľudí napriek tomu, že pracuje, ostáva chudobnými? 

Prinášame vám sériu 5 infografík o chudobe a jej súvislostiach na Slovensku, ktoré pripravila v rámci projektu Ako na chudobu? Nadácia Milana Šimečku.

1. Takmer milión ľudí na Slovensku je ohrozených chudobou alebo sociálnym vylúčením.

 

2. Každý štrnásty z nás žije v nevyhovujúcom obydlí.

 

 

3. Rodinné prostredie až z jednej štvrtiny ovplyvňuje úspech detí v školách.

 

4. Za zdravotnú starostlivosť si doplácame v priemere mesačne až 20€.

 

5. Skoro 6%  ľudí zarába mzdu na hranici chudoby.

 

 

6. Vyše miliarda detí na svete žije v chudobe.

7. Chudoba nie je prirodzená!