Transpose

V roku 2005 sme sa stali partnermi Írskeho hnutia TravellerovEurópskeho centra pre práva Rómov v rámci projektu Transpose, ktorý predstavoval dvojročný tréning pre skupinu tridsiatich aktivistov a aktivistiek (15 Travellerov z Írska a 15 Rómov zo strednej Európy). Tréning bol zameraný na oblasti úpravy diskriminácie na európskej úrovni, monitoring, strategickú litigáciu a obhajobu práv Rómov a Rómok na národnej a medzinárodnej úrovni.