Tools for Improving Employability of Roma

V rokoch 2007 – 2009 sa nadácia zapojila do nadnárodnej spolupráce v projekte Nástroje zvyšovania zamestnanosti Rómov. Cieľom projektu bolo zlepšenie zamestnanosti Rómov a Rómok prostredníctvom šírenia úspešných metodológií a nástrojov. Do projektu sa zapojili organizácie z Litvy, Holandska a Slovenska. Projekt sa sústredil na priamu výmenu skúseností medzi organizáciami. Počas jeho trvania bolo uskutočnených 6 pracovných stretnutí v zapojených krajinách. Jedným z výstupov je séria národných správ o situácii rómskej zamestnanosti v partnerských krajinách.