Skúmanie vzťahov maďarskej a rómskej menšiny na etnicky zmiešaných územiach SR

Nosnou aktivitou projektu bol výskum viacnásobnej identity maďarských Rómov a Rómok na juhu Slovenska a ich vzťah k maďarskej národnosti. Jeho súčasťou bola aj príprava video rozhovorov s respondentmi.