Právo pre (úplne) každého

Tento projekt nadväzoval na sériu tréningov street law, ktorú sme v minulosti realizovali v spolupráci s Asociáciou komunitných centier. Po úspechu predošlých školiacich aktivít zameraných na zvyšovanie právneho povedomia mladých Rómov a Rómok sme sa rozhodli pripraviť komplexnejší projekt, ktorého súčasťou bol ďalší rozvoj metodiky, tréning trénerov, tretia séria tréningu pre mládež, overovanie metodiky priamo v teréne a vydanie manuálu.