Posilňovanie kapacít rómskych a pro-rómskych aktivistov

Na základe ponuky Open Society Institute z New Yorku sme v roku 2004 začali realizovať dlhodobý tréning rómskych aktivistiek a aktivistov o verejnej politike. Zámerom realizácie projektu bolo posilnenie kapacít mladých rómskych aktivistiek a aktivistov tvoriť a ovplyvňovať verejné politiky, a to prostredníctvom zapájania sa do politických diskusií, prípravy politických stanovísk a vyhodnocovania národnej politiky v  oblastiach vzdelávania, zamestnanoszi, zdravotníctva a bývania. Obdobné tréningy boli okrem Slovenska realizované aj v ďalších krajinách.