Ochrana práv rómskych detí

V rokoch 2010 až 2011 sa nadácia podieľala na medzinárodnom projekte Protecting the Rights of Romani Children, do ktorého bolo okrem Slovenska zapojené aj Bulharsko, Česká republika, Maďarsko, Taliansko a Rumunsko. Hlavnou aktivitou projektu bol právny a terénny výskum v týchto krajinách. Európske centrum pre práva Rómov ako koordinátor projektu vytvorilo metodológiu, na základe ktorej bol výskum realizovaný.Výstupom výskumu je záverečná správa Rómske dieťa v systéme sociálno-právnej ochrany na Slovensku.