Obhajoba práv Rómov na bývanie – právna pomoc

Projekt Obhajoba práv Rómov na bývanie – právna pomoc je súčasťou dlhodobého podprogramu nadácie, ktorého cieľom je presadzovať dodržiavanie práv Rómov a Rómok na primerané bývanie, a taktiež prispieť k vyššej kvalite bývania na Slovensku. Hlavnou aktivitou projektu právnej pomoci bolo monitorovanie prípadov porušovania práv na bývanie a následne právne poradenstvo a zastupovanie klientov. Projekt bol založený na úzkej spolupráci s Regionálnou kanceláriou Úradu splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity v Prešove a Košiciach. Projekt bol realizovaný s celoslovenskou pôsobnosťou, avšak s dôrazom na košický a prešovský kraj.