INTERFACE / Rómska verejná politika

V roku 2005 začala nadácia realizovať projekt s názvom Rómska verejná politika, ktorý bol zacielený na zintenzívnenie vzťahu medzi rómskymi alebo pro-rómskymi organizáciami v regiónoch a rómskou verejnou politikou. Zameriaval sa tiež na rozšírenie možností týchto organizácií pri ovplyvňovaní verejných politík. V rámci projektu bola vytvorená webová stránka www.rvp.sk. Súčasťou projektu boli tiež INTERFACE analýzy a stretnutia pracovnej skupiny. Jednotlivé analýzy interface nájdete na stránke www.rvp.sk.