Evaluácia programu výstavby obecných nájomných bytov v rómskych osídleniach (Res Publica)

Projekt podporený Nadáciou otvorenej spoločnosti mal za cieľ vypracovať podrobnú evaluáciu výstavby obecných nájomných bytov nižšieho štandardu v rómskych osídleniach. Program výstavby implementuje Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Keďže samotná implementácia bola v mnohých aspektoch sporná, v rámci projektu Res Publica sme uskutočnili monitoring a evaluáciu v 78 obciach. Výstupom projektu bola záverečná správa Evaluácia programu výstavby obecných nájomných bytov v rómskych osadách.