Čo znamenajú sociálne práva?

Dlhodobým cieľom projektu Čo znamenajú sociálne práva bolo zvyšovať kvalitu rómskej verejnej politiky na Slovensku. Krátkodobými cieľmi projektu boli otvorenie diskusie na témy obsahu a významu sociálnych práv, preklad a sprístupnenie kľúčových medzinárodných teórií v tejto oblasti, vytvorenie tlaku na tvorcov verejných politík, aby sa presadzovanie sociálnych práv stalo aj ich agendou.