Mata Felix Maženská

Martina Felix Maženská

revízorka

martina@nadaciams.sk

Do tohto sveta prvykrát vykukla v jeden z októbrových večerov v ďalekom Humennom.

V prostredí rodného mestečka obkoleseného úžasnou prírodou strávila detstvo snov za čo milujúcich rodičov nespravodlivo potrápila v období prvých osobnostných rozletov a úletov.

Po prebádaní východnej časti našej krajinky sa presunula do stredu Slovenska, kde na UMB v Banskej Bystrici získala ekonomické vzdelanie, ktoré ju živí do dnešných dní. Lásku k vyštudovanému odboru - cestovnému ruchu uplatnila pri zveľaďovaní vlastnej CK. 

Po práci v súkromnej sfére v oblasti získavania prostriedkov z fondov EÚ nadobudla neprekonateľný pocit, že ju to ťahá na druhú stranu a preto s veľkou radosťou prijala ponuku stať sa výkonnou riaditeľkou, ktorá prišla z radov nadácie. Rozhodnutie začať pracovat v treťom sektore a byť súčasťou NMŠ si nevedela vynachváliť a vytešovala za z neho každý deň minimálne triktát :-)

Po niekoľkých rokoch v nadácii sa rozhodla, že je čas na zmenu a momentálne sa realizuje ako majiteľka Soupa Bistra. V nadácii vymenila pozíciu výkonnej riaditeľky a správkyne nadácie za pozíciu revízorky.