Inge

Ingrid Vagačová-Antalová 

inge@nadaciams.sk

 

Inge je absolventkou Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, autorkou knihy Chaos totalos a matkou piatich detí. V Nadácii Milana Šimečku pracuje od jej vzniku. Začínala ako projektová manažérka, neskôr bola jej výkonnou riaditeľkou a v súčasnosti predsedá správnej rade.

Aktívne vytvárala všetky tri základné programy NMŠ – Výchova k ľudským právam, Oral History a S Rómami žiť budeme... Vďaka svojej empatii, citlivosti, záujmu o marginalizované skupiny a aktuálne problémy našej spoločnosti je vždy o nos vpredu pred ostatnými. Zosobňuje trvanie NMŠ v čase, jej aktivity a postoje sú praktickým vyjadrením filozofického odkazu Milana Šimečku.