Laco Oravec

Laco Oravec

externý spolupracovník, bývalý dlhoročný riaditeľ NMŠ

Narodil sa 30. mája 1977 v Košiciach.

Absolvoval škôlku, základnú školu, gymnázium a univerzitu, ako aj mnoho ďalších sprievodných podujatí a zážitkov.

Počas vysokoškolského štúdia na právnickej fakulte dospel k niekoľkým nezvratným rozhodnutiam: že nechce pracovať v právnickej profesii, že nechce pracovať pre štát a že chce robiť niečo aspoň trocha zmyslupné.

Jeho kariéra sa začala na pôde feministickej organizácie Fenestra, ktorá je dodnes jeho srdcovou záležitosťou. Vrodená túžba po dobrodružtve ho zaviala vo veku 25 rokov do Nadácie Milana Šimečku, teda aj do Bratislavy. Z núdze sa stal riaditeľom nadácie, cnosťou je, že túto funkciu 12 rokov aj zvládal. Po oslave okrúhlin odovzdal žezlo a momentálne freelancuje. Venuje sa otázkam obhajoby ľudských práv so zameraním na práva menšín, čo sa prejavuje v jeho záľube v otázkach multikulturalizmu, boja proti diskriminácii, ovplyvňovania verejnej politiky a v podobných bizarnostiach.

Kniha mu zatiaľ nevyšla (na rozdiel od Moniky Vrzgulovej), ale kde tu prispel.

Je členom redakčnej rady a autorom článkov a recenzií portálu multikulti.sk a členom dramaturgickej rady festivalu [fjúžn].