Nina Galanská

riaditeľka, štatutárna zástupkyňa

nina@nadaciams.sk

Napriek preddispozíciám z detstva putujúc medzi mestami ťažkého strojárstva a sklárskeho priemyslu na Považí sa dostala nakoniec k sociologickým, politologickým a ekonomickým témam, ktoré študovala v rámci štúdia medzinárodných ekonomických vzťahov a hospodárskej diplomacie v hlavnom meste. Nakoniec zakotvila v migračných vodách a na Fakulte medzinárodných vzťahov v Bratislave končí doktorandské štúdium v téme migrácie. Baví ju téma vzdelávania, rozmanitosti a pamäte. Keď už má dosť práce s tabuľkami, plánmi a stratégiami, tak sa s obľubou zapája do interaktívnych činností mimo kancelárie a školách, podujatiach alebo vychádzkach.