Metodické príručky

Metodické príručky si môžete objednať na adrese nms@nadaciams.sk, príručky zasielame bezplatne, je potrebné uhradiť poštovné.

KapaCITY

KapaCITY

Príručka dobrej praxe zo zahraničia

Editor: Anna Jacková Autor: Kolektív autorov a autoriek Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku, CVEK, Liga za ľudské práva, Marginal Rok vydania: 2021 Jazyk: slovenský Stiahnuť
Z cudzincov domáci

Z cudzincov domáci

Ako na integráciu v samospráve

Editor: Anna Jacková Autor: Barbora Meššová, Diana Dobrucká, Michaela Dojčinovičová, Elena Gallová Kriglerová, Nina Galanská, Alena Holka Chudžíková, Jana Kadlečíková, Zuzana Luptáková, Viera Orichová, Dáša Vranka Knošková, Zuzana Weberová Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku, Liga za ľudské práva, CVEK - Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Marginal Rok vydania: 2021 Jazyk: slovenský

KapaCITY: Zistenia z projektu

Stiahnuť
Príručka Farebná škola 1

Príručka Farebná škola 1

Multikultúrna výchova pre najmenších školákov a školáčky

Editor: Andrej Návojský Autor: Natália Kvasničková, Katarína Ďurovková, Ela Klementová, Tomáš Janeček, Andrej Návojský, Lukáš Zajac Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku Rok vydania: 2015 Jazyk: slovenčina

Príručka ponúka 8 aktivít, ktoré hravým spôsobom reflektujú témy identity, stereotypov a rozmanitosti okolo nás. Farebná škola je určená učiteľom a učiteľkám prvého stupňa základných škôl, ako aj všetkým, ktorí sa venujú deťom vo veku 6 - 10 rokov. Aktivity využívajú zážitkové formy a metódy, ktoré poskytujú priestor nielen na rozvíjanie postojov v oblasti multikultúrnej výchovy, ale aj takých zručností ako je schopnosť spolupráce v skupinách či komunikačné zručnosti.

Stiahnuť
Príručka Farebná škola 2

Príručka Farebná škola 2

Multikultúrna výchova pre druhý stupeň ZŠ

Editor: Andrej Návojský Autor: Janka Lukšová, Ela Klementová, Zuzana Vasková, Andrej Návojský, Lukáš Zajac Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku Rok vydania: 2016 Jazyk: slovenčina

"Aktivity v tejto príručke sú hravé, dynamické, nevšedné, ale aj vážne. Jemným spôsobom vedú žiakov a žiačky k vnímaniu vlastnej individuality a k rešpektovaniu individuality iných. Ukazujú nám, čo máme spoločné, ale aj to, že niekedy môže byť niečo úplne inak, ako sa nám zdá. Dotýkajú sa citlivých tém, akými sú napríklad strata domova, odlišné vierovyznanie alebo prežívanie emócií." Margaréta Knapíková, učiteľka prvého stupňa základnej školy v Bratislave a odborná recenzentka príručky

Stiahnuť
Holokaust (ne)bol

Holokaust (ne)bol

Ako učiť o holokauste dnes?

Editor: Andrej Návojský, Viktor Pončák Autor: án Andris, Jana Andrisová, Ivan Belička, Tomáš Filip, Andrej Gerba, Miloš Kázik, Miroslava Košťálová, Jana Lukšová, Katka Petrisková, Viktor Pončák, Jana Šuleková, Zuzana Vasková Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku Rok vydania: 2019 Jazyk: slovenský

Metodická príručka pre základné a stredné školy

Otvoriť Stiahnuť
Príručka Farebná škôlka

Príručka Farebná škôlka

Metodická príručka je nepredajná, poskytujeme ju zdarma na vzdelávacie účely

Editor: Andrej Návojský Autor: Zuzana Bošeľová, Mária Chudíková, Andrej Návojský Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku Rok vydania: 2014 Jazyk: slovenčina

"Po tejto príručke by mali siahnuť nielen učiteľky materských škôl, ale všetci dospelí, ktorí pracujú s deťmi v predškolskom veku alebo v mladšom školskom veku a chcú ich naučiť vnímať a akceptovať inakosť. Alebo dokonca vidieť v rozmanitosti obohatenie, spestrenie života. Farebná škôlka nenásilnou formou, prostredníctvom hier, učí deti vnímať rozdiely, rozmýšľať o nich a v bezpečnej atmosfére rovesníckej skupiny pod vedením učiteľky zažívať emócie, ktoré v nás niečo, čo je odlišné, vyvoláva." Simona Šimková, detská psychologička a odborná recenzentka príručky

Stiahnuť
Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku - Príklady dobrej praxe

Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku - Príklady dobrej praxe

Editor: Peter Dráľ Autor: Peter Dráľ, Tina Gažovičová, Jana Kadlečíková, Helena Tužinská Vydavateľstvo: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku Rok vydania: 2011 Jazyk: slovenčina

Predkladaná príručka vznikla z potreby, ktorú sme stále častejšie počuli od učiteľov z praxe, ktorí sa ocitli v situácii, keď im kedykoľvek počas školského roka do triedy prišlo dieťa z inej krajiny. Mnohí učitelia na takúto zmenu neboli pripravení. Nevedeli, ako na novú situáciu zareagovať, ako s novým žiakom a celou triedou ďalej pracovať, či a do akej miery kvôli prítomnosti nového žiaka prispôsobovať obsah a metódy výučby a ako nového žiaka hodnotiť. Mnohí nevedeli, ani na koho sa môžu obrátiť po cennú radu či pomoc. Cieľom príručky, podobne ako vzdelávacieho programu na základe ktorého vznikla, je zvýšiť povedomie a rozvinúť zručnosti učiteľov, aby mohli cieľavedome a efektívne prispievať k začleneniu detí cudzincov do výučby, školskej a triednej komunity. Vychádzame pritom z presvedčenia, že tento cieľ možno postupne dosiahnuť, iba ak je začleňovanie (integrácia) viacstranná. Inými slovami, plnohodnotné vzdelávanie tejto špecifickej skupiny žiakov si vyžaduje nielen ochotu a snahu na strane samotných detí, ale aj na strane ich rodičov, učiteľov, spolužiakov a vedenia školy.

Stiahnuť
Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku - Potreby a riešenia

Vzdelávanie detí cudzincov na Slovensku - Potreby a riešenia

Editor: Tina Gažovičová Autor: Peter Dráľ, Elena Gallová Kriglerová, Tina Gažovičová, Jana Kadlečíková Vydavateľstvo: Centrum pre výskum etnicity a kultúry, Nadácia Milana Šimečku Rok vydania: 2011 Jazyk: slovenčina

Vďaka medzinárodnej migrácii začína základné školy na Slovensku navštevovať čoraz viac detí cudzincov a čoraz viac pedagógov sa vo svojej praxi stretáva s deťmi, ktorých vzdelávanie si vyžaduje špecifické postupy z dôvodu ich migrantského pôvodu. Nadácia Milana Šimečku a Centrum pre výskum etnicity a kultúry sa preto rozhodli venovať sa tejto problematike, ktorej dôležitosť narastá. Za týmto účelom v roku 2009 realizovali výskumno-vzdelávací projekt Integrácia detí štátnych príslušníkov tretích krajín do slovenského vzdelávacieho systému. Cieľom projektu bolo zmapovať rôzne aspekty vzdelávania detí cudzincov. Zamerali sme sa pri tom na základné školy, ktoré zohrávajú dôležitú úlohu v procese integrácie detí cudzincov.

Stiahnuť
Ako vieme, že to funguje?

Ako vieme, že to funguje?

Chcete zistiť, aký vplyv má Vaša pedagogická činnosť na postoje žiakov a žiačok? Chýbajú Vám inovatívne metódy, ktorými možno postoje a ich zmenu zisťovať priamo vo vyučovaní? Zaujíma Vás, čo si žiaci myslia o aktuálnych témach ľudských práv, rozmanitosti či globálnej previazanosti? Práve pre Vás je určená príručka Ako vieme, že to funguje? Príručka obsahuje 20 aktivít, ktoré umožňujú zistiť, aký dopad má pedagogické pôsobenie na postoje žiakov a žiačok k aktuálnym lokálnym a globálnym témam. Doplnené prípadové štúdie na konkrétnych príkladoch ilustrujú, ako môžu byť jednotlivé aktivity využité v školskej praxi.

Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku Jazyk: slovenčina

"Po využití metodiky už nedokážem nezisťovať postoje žiakov, napríklad postoj k preberanej učebnej látke, k metodickému postupu, k reakciám spisovateľa na danú dobu, ku konaniu postáv v literatúre atď. Potrebujem mať sústavnú spätnú väzbu na postoje žiakov, na nastavenie emócií, pochopenie učiva. Mám potrebu zisťovať, vyhodnocovať svoj vplyv na zmenu myslenia, postojov žiaka tak, aby som bola v medziach dostatočnej kvality komunikácie, ľudskej tolerancie a jasného posunu v poznatkoch.“ Mgr. Mária Pappová, SOŠ gastronómie a cestovného ruchu, Nitra

Multi-kulti na školách

Multi-kulti na školách

Metodická príručka multikultúrnej výchovy

Editor: Katarína Šoltésová Autor: Kolektív autorov Vydavateľstvo: Nadácia Milana Šimečku Rok vydania: 2009 Jazyk: slovenčina

Okrem množstva faktografických údajov kapitoly tejto metodickej príručky predstavujú rôznorodé vyučovacie metódy (rovesnícke vzdelávanie, textovú analýzu, dramatickú výchovu, metódy kritického myslenia, čítania s porozumením a pod.).

Nadácia Milana Šimečku

               

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne.