Vysídlenie Maďarov a Nemcov zo Slovenska po roku 1945

Projekt bol zameraný na spracovanie spomienok a životných príbehov nemeckých a maďarských pamätníkov vysídlenia v povojnovom období. Kniha, ktorá bola výstupom projektu, mala za cieľ sprostredkovať tieto udalosti a osudy ďalším generáciám.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom