Študenti po stopách totality

Cieľom projektu je prostredníctvom aktívneho zapojenia študentov zdokumentovať rôzne aspekty života pod vládou komunistickej strany. Počas uplynulých dvoch ročníkov sme sa zamerali na tému priebehu revolúcie 1989 v regiónoch Slovenska a obdobie normalizácie. V roku 2018 organizujeme tretí ročník projektu, ktorý sa sústreďuje na životné príbehy ľudí, ktorí sa rozhodli emigrovať zo Slovenska.

Projektom chceme študentom priblížiť vzťah medzi občanom a totalitným režimom a dať im možnosť oboznámiť sa s prejavmi občianskej angažovanosti v minulosti, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou budovania demokratickej spoločnosti a sú obzvlášť potrebné v krajinách so skúsenosťou s komunistickým režimom. 

Prostredníctvom priamej participácie na mapovaní „malých dejín“ totality v regiónoch sa študenti oboznámia s nedávnou históriou Slovenska, s ktorou nemajú osobnú skúsenosť. Navyše, nadobudnú zručnosti v oblasti vyhľadávania zdrojov a prameňov, práce s informáciami, ich analýzou a kritickým hodnotením. Prostredníctvom verejnej prezentácie výsledkov projektu sa študenti sami stanú aktívnymi v pripomínaní histórie, ako aj vo formovaní postojov verejnosti a budú mať možnosť si uvedomiť hodnotu a silu občianskeho hlasu.

Záverečné práce študenti predstavujú na regionálnej úrovni a v Bratislave v rámci podujatia Remember November, ktoré sa koná pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie 17. novembra. 

V prípade záujmu o bližšie informácie, nás kontaktujte na kristina@nadaciams.sk.

Ukážka záverečnej práce projektu Študenti po stopách totality - Bola normalizácia (ne)normálna? z produkcie študentiek a študentov Gymnázia Púchov.

https://www.facebook.com/nadaciams/videos/265798184371310/ - Študenti po stopách totality

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom