Štipendijný program Gisely Fleischmannovej: 60 rokov po …

Program bol určený na podporu výskumu, pripomínania a vzdelávania verejnosti o fenoméne holokaustu a zabezpečenie jeho reflektovania z hľadiska súčasnosti aj budúcnosti. Naším cieľom bolo podporiť interdisciplinárne prístupy a alternatívne metódy skúmania. Poskytovanie štipendií bolo otvorené pre študentov a študentky z rôznych odborov. Štipendijný program nesie meno významnej osobnosti angažujúcej sa pri záchrane európskych Židov v čase holokaustu. V rámci tohto štipendijného programu bolo podporených mnoho zaujímavých projektov.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom