Osudy tých, čo prežili holokaust

Nadácia Milana Šimečku disponuje unikátnym archívom vyše 200 videosvedectiev ľudí, ktorí prežili holokaust. Rozhovory vznikli najmä v rokoch 1995 až 1997 v spolupráci s Univerzitou v Yale (USA).

Keďže svedectvá boli zaznamenané na VHS nosičoch, ktoré postupom času strácali na kvalite, rozhodli sme sa pristúpiť k procesu digitalizácie celého archívu.

Súčasťou rozsiahlej revízie archívu bolo aj porovnanie textových prepisov svedectiev s ich zvukovo-obrazovým záznamom a prípadné korekcie v textoch; spracovanie databáz (spísanie anotácií, kľúčových slov) a biografických údajov do takej podoby, aby bolo uľahčené vyhľadávanie vo svedectvách na základe rôznych kritérií. Z  videosvedectiev sme tiež pripravili DVD.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom