Občan

Prostredníctvom projektu Občan sme sa snažili pomôcť vychovávať žiakov základných škôl v zmysle aktívneho a zodpovedného občianstva, ktoré spočíva v ovplyvňovaní verejnej politiky na lokálnej úrovni a obhajovaní občianskych záujmov. Žiaci vstupovali do jednaní s predstaviteľmi samospráv a pozitívne zasahovali do ich politického rozhodovania. Pôsobili tiež na miestne obyvateľstvo zapájaním rodičov a čo najširšej komunity do aktivít smerujúcich k riešeniu problémov. Projekt bol žiakom sprostredkovaný metódou projektového vyučovania a kooperatívneho učenia.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom