IWalks

IWalks je výnimočný formát historickej prehliadky mesta, ktorý vytvorilo USC Shoah Foundation. Narozdiel od bežnej prechádzky mestom IWalks prepája svedectvá ľudí, ktorí prežili holokaust s fyzickým miestom, na ktoré sa viažu ich spomienky. Svedectvá sú prehrávané pomocou aplikácie, ktorá je zdarma dostupnú k stiahnutiu, na mobiloch alebo tabletoch. 

Prvá prechádzka IWalks vytvorená v rámci Bratislavy sleduje postupný proces vylúčenia židovského obyvateľstva zo sociálneho a ekonomického života spoločnosti pred a počas druhej svetovej vojny. Prostredníctvom audiovizuálnych svedectiev študenti a študentky spoznajú kroky, ktoré viedli od pomerne pokojného spolužitia ľudí rôznych národností a náboženstiev až k diskriminácii, izolovaniu a deportácii Židov zo Slovenska. Navštívia pritom miesta špecificky späté so židovskymi dejinami v Bratislave pred a počas holokaustu. 

Pre školy organizujeme komentované prehliadky s odbornými lektormi. V prípade záujmu nám napíšte na kristina@nadaciams.sk.

IWalks je medzinárodný projekt vzdelávacích prechádzok, ktorý pripravila americká organizácia USC Shoa Foundation. Nadácia Milana Šimečku realizuje projektu IWalks v spolupráci s maďarskou neziskovou organizáciou Zachor Foundation.

Prechádzky sú dostupné v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, Rumunsku a na Ukrajine. Projekt IWalks realizujeme vďaka finančnej podpore Visegrad Fund, JOODS Humanitair Fond a grantovému programu Hlavného mesta SR Ars Bratislavensis.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom