Holokaust – Pamäť a vzdelávanie

Hlavným cieľom projektu bolo sprostredkovať širokej verejnosti odkaz holokaustu. Zámerom bolo zvýšenie povedomia a prehĺbenie poznatkov mladých ľudí a verejnosti o holokauste a antisemitizme, a to prostredníctvom putovných výstav Anna Franková – odkaz dejín dnešku na troch stredných školách. Kľúčovými aspektmi projektu boli realizácia koncepcie rovesníckeho vzdelávania (peer education), rozvoj kritického myslenia zameraného na tému diskriminácie, predsudkov, rasizmu a porušovania ľudských práv. Jeho súčasťou bolo zároveň vydanie publikácie Nacizmus, holokaust, slovenský štát od renomovaného historika E. Nižňanského.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom