Holokaust ako nástroj výchovy k postojom

E-learningový kurz je určený primárne pre pedagógov stredných a základných škôl. Holokaust je ústrednou témou ôsmich lekcií, ktoré majú však svojím zameraním za cieľ prekročiť historický rámec tejto udalosti. Jeho cieľom je doplnenie vedomostí účastníkov a účastníčok, no najmä zameranie sa na morálne aspekty, ktoré sú v rôznych podobách aktuálne aj v dnešnej dobe. Prostredníctvom rozličných tém a prednášok odborníkov chceme poukázať na spoločenské fenomény, ktoré podobné udalosti sprevádzajú alebo im predchádzajú. Chceme prispieť k formovaniu kritického myslenia a morálnych postojov mladých ľudí. V tomto pilotnom projekte sa zameriavame práve na otázky rozvoja empatie a scitlivovania neznášanlivosti voči menšinám.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom