Študenti po stopách totality

Projekt Študenti a študentky po stopách totality je unikátny vzdelávací projekt, ktorý prehlbuje znalosti mladých ľudí o období komunistického režimu v Československu, rozvíja ich kritické myslenie a vedie ich k aktívnemu občianstvu. Jednotlivé študentské tímy sa prostredníctvom metódy oral history, analýzou historických prameňov a štúdiom literatúry oboznamujú s charakteristickými črtami totalitného režimu a svoje zistenia následne kreatívnym spôsobom spracujú vo forme videa, výstavy, mestskej či vzdelávacej hry, komixu a pod. 

Prostredníctvom priamej participácie na mapovaní „malých dejín“ totality v regiónoch sa študenti oboznámia s nedávnou históriou Slovenska, s ktorou nemajú osobnú skúsenosť. Navyše, nadobudnú zručnosti v oblasti vyhľadávania zdrojov a prameňov a zdokonalia sa v práci s informáciami, ich analýzou a kritickým hodnotením. 

Záverečné práce študenti verejne prezentujú, čím sa sami stanú aktívnymi v pripomínaní histórie, ako aj vo formovaní postojov verejnosti a budú mať možnosť si uvedomiť hodnotu a silu občianskeho hlasu. Každý rok sú tiež súčasťou festivalu Remember November, ktorý sa koná v predvečer Nežnej revolúcie, teda 16. novembra.

Ak máte akékoľvek otázky, ozvite sa nám, prosím na barbara@nadaciams.sk.


Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom