Stories that move

Medzinárodný vzdelávací portál obsahuje autentické príbehy a skúsenosti mladých ľudí o predsudkoch a rôznych formách diskriminácie.

Popis:

Antisemitizmus, rasizmus a diskriminácia z Európy stále nezmizli a i dnes ovplyvňujú životy mladých ľudí na mnohých miestach. Stories that move sú súborom online vzdelávacích nástrojov, ktoré vedú študentov vo veku 14 – 17 rokov k tomu, aby kriticky premýšľali o rozmanitosti a diskriminácii a v súvislosti s tým uvažovali aj o svojich vlastných postojoch a rozhodnutiach.

Súbor vzdelávacích nástrojov pozostáva z pripravených učebných celkov alebo „ciest“, ktorými si  študenti prejdú, oboznámia sa na nich s rôznymi informáciami a príbehmi zo života a vypracujú rôzne zadania. Portál je dostupný zdarma a je možné ho využívať v rámci formálneho i neformálneho vzdelávania na druhom stupni základných škôl a na stredných školách.

Vzdelávací portál je spoločným dielom piatich partnerov z európskych krajín, medzi nimi aj Nadácie Milana Šimečku.

https://www.storiesthatmove.org/sk/domov/

V prípade záujmu o bližšie informácie o projekte a možnosti organizácie workshopu k práci s portálom, kontaktujte Ninu Galanskú.

nina@nadaciams.sk 

Podpora:

Európska komisia, Erinnerung Stiftung, Veľvyslanectvo Holandského kráľovstva (v rámci Slovenska).Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom