iWalks

Medzinárodný projekt interaktívnych prehliadok mesta, ktoré približujú dejiny holokaustu pomocou audiovizuálnych svedectiev ľudí, ktorí ho prežili.

Popis:

IWalks je výnimočný formát historickej prehliadky mesta spojený s prehrávaním audiovizuálnych svedectiev ľudí, ktorí prežili holokaust, na tabletoch alebo smartfónoch. Cieľom je priblížiť študentom udalosti a okolnosti, ktoré sa odohrávali na miestach, ktoré dôverne poznajú a ktorými denne prechádzajú.  Tento vzdelávací nástroj určený pre žiakov posledných ročníkov základných škôl a stredných škôl vytvorilo USC Shoah Foundation. Nadácia Milana Šimečku sa v spolupráci s regionálnymi partnermi z Prahy, Maďarska, Poľska a Ukrajiny podujala realizovať pilotný slovenský projekt vzdelávacích prechádzok.

Pre bližšie informácie o projekte a možnosť realizovania prechádzky pre Vašu triedu kontaktujte Michala Keima.

michal@nadaciams.sk 

Partnermi projektu IWalks sú Zachor Foundation a USC Shoah Foundation. V školskom roku 2020/2021 projekt iWalks podporil Visegrad Foundation.


Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom