GlobPost

Začleňovanie princípov a postojov ku globálnym témam do vysokoškolského vzdelávania.

Popis:

"Hlavným cieľom projektu Globpost bolo zvýšiť kvalitu a dopad globálneho vzdelávania v príprave študentov humanitných odborov so špeciálnym zameraním na zisťovanie a formovanie ich postojov ku globálnym témam, ako sú udržateľný rozvoj, globálna previazanosť, sociálna spravodlivosť, rozmanitosť a ľudské práva. Projekt bol realizovaný v spolupráci s pedagógmi a pedagogičkami na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Výsledkom intenzívneho cyklu školení, konzultácií a monitoringu je päť prípadových štúdií, ktoré môžu poslúžiť ako inšpirácia pre ostatných pedagógov a pedagogičky, ktorí by s témami globálneho vzdelávania, najmä v rovine postojov, radi pracovali.

Pre bližšie informácie o projekte kontaktujte Ninu Galanskú alebo navštívte www.vedietnestaci.sk

nina@nadaciams.sk 

Projekt GlobPost je realizovaný s finančnou podporou Slovenskej agentúry pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu, v rámci programu oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom