E-learningový kurz Holokaust ako nástroj výchovy k postojom

Online vzdelávací kurz pre učiteľov a učiteľky, ktorí hľadajú odpoveď na otázku, ako učiť o holokauste v 21. storočí.

Popis:

E-learningový kurz Holokaust ako nástroj výchovy k postojom je určený pre pedagógov a pedagogičky stredných a základných škôl. Holokaust je ústrednou témou všetkých lekcií kurzu, ktoré však svojím zameraním prekračujú historický rámec tejto udalosti. Cieľom kurzu nie je duplikovať faktografické poznatky, ale skôr doplniť vedomosti účastníkov a účastníčok a najmä sa zamerať na rozvoj praktických zručností výučby témy holokaustu a genocídy na základných a stredných školách. V apríli roku 2018 sme úspešne ukončili 4.ročník kurzu.

V prípade záujmu o bližšie informácie o projekte kontaktujte Kristínu Grečkovú.

kristina@nadaciams.sk 

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom