Školy pre všetkých

Cieľom projektu Školy pre všetkých je vyvinúť, implementovať a vyhodnotiť systém poskytovania flexibilného podporného servisu v troch základných školách a miestnych komunitách a na jeho základe sformulovať návrhy na systémovú zmenu pri poskytovaní podporných služieb pre všetky školy na Slovensku. Podporný servis sa týka nielen obsahu vzdelávania, ale aj jeho foriem a prístupov k učiacim sa, spôsobov prijímania rozhodnutí, foriem spolupráce medzi jednotlivými aktérmi v škole a hodnotenia školskej klímy, procesov a výsledkov. Projekt je rozdelený do troch fáz: prípravnej, výskumnej, servisnej a hodnotiacej.

V prípade záujmu o bližšie informácie o projekte kontaktujte Zuzanu Bošeľovú.

zuza@nadaciams.sk 

0908 713 090

Partneri:

Nové školstvo, CVEK; donori: Ponticus, Nadačný fond Telekom, Nadácia Orange

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom