Rómovia vo verejných politikách 2015 – Odpočet tretieho roku vlády

Od roku 1992 si svet pripomína 17. október ako Medzinárodný deň za odstránenie chudoby. Na Slovensku, zdá sa, nevenujeme tejto naliehavej téme náležitú pozornosť – či už vo verejných diskusiách, médiách alebo sociálnych politikách. Preto sme sa práve pri tejto príležitosti rozhodli publikovať viacero výstupov nášho projektu Ako na chudobu? a prispieť tak k väčšej medializácii tém sociálnej núdze, solidarity a súdržnej spoločnosti. Jeden z nich je aj publikácia Rómovia vo verejných politikách, ktorú práve držíte v rukách. Náš „tieňový“ odpočet už tretí rok sleduje kroky druhej vlády Roberta Fica v oblasti integrácie Rómov a Rómok do spoločnosti, tentokrát za obdobie od júla 2014 do júna 2015, snažiac sa zhodnotiť ich prínos.

Okrem iného v ňom nájdete anketu, v ktorej odborníci zaoberajúci sa rómskou problematikou ohodnotili Ficov kabinet na 3 mínus. Prijemné čítanie.

https://issuu.com/nadaciamilanasimecku/docs/issuu

Milan Šimečka

Nadácia Milana Šimečku vznikla vo februári 1991 a aj preto patrí medzi najstaršie mimovládne organizácie na Slovensku. Nesie meno človeka, ktorý bol v bývalom Československu významným disidentom, mysliteľom, filozofom a spisovateľom. Krátko po jeho smrti sa jeho priatelia (Martin Bútora, Juraj Flamik, Fedor Gál, Miroslav Kusý, František Mikloško, Peter Tatár a Peter Zajac) rozhodli založiť inštitúciu, ktorej cieľom je podnecovať a podporovať aktivity smerujúce k rozvoju demokracie, kultúry, tolerancie a občianskej spoločnosti.

Čítať viac
Novinky emailom